OTURUM İZNİ

oturum izni hakkında her şey

Kategori Başlıkları

Yabancılar Oturma İzni,İkamet Tezkerelerinin Süresi Ve Uzatılması

Yabancıların oturma izni,ikamet tezkerelerinin süresi beş seneliktir.
Karşılıklılık ilkesi uyarınca bu süre, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak
suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından, daha uzun veya daha kısa olarak tespit
edilebilir.

Süresi biten yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni üzerinde en
fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir. yabancıların oturma izni,ikamet
tezkerelerinin dört defaya kadar temdit edilmesi, 5683 Sayılı Kanunun 4360
Sayılı Kanunla Değişik 9’uncu maddesinin bir gereğidir. Bu sebeple, daha
önceden hangi amaçla alınmış olursa olsun, dört defa uzatma hakkı dolmamış ise
aynı tezkere üzerinden temdit işlemi yapılır.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret306667