OTURUM İZNİ

oturum izni hakkında her şey

Kategori Başlıkları

Kimlik Kartı İle Giriş Yapan Yabancıların Yabancılar Oturma İzni İkamet İzni İşlemleri

Avrupa Konseyine üye devletlerin vatandaşlarının kimlik kartlarıyla pasaportsuz
olarak giriş yaptıktan sonra üç ayın sonunda Türkiye'de evlilik yaptıkları
bahis konusu edilerek, bu ve buna benzer yabancıların oturma izni ikamet izni
talepleri hususunda nasıl hareket edileceği hususu sorulmaktadır.

1 Aralık 1961 tarih ve 10972 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, Avrupa Konseyi
Üyesi devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile ilgili Avrupa Anlaşmanın 1/1
Maddesi, Avrupa konseyi üyesi ülke vatandaşlarının pasaport yerine kimlik
kartlarıyla seyahatlerini öngörmekle birlikte, maddenin diğer bentlerinde
kimlik kartının bahşetmiş olduğu hakkın sınırları çizilmiştir.

Yine anlaşmanın 1.Maddesinin 2 ve 3 bentlerinde, söz konusu kolaylığın sadece
üç ayı geçmeyen ziyaretler için geçerli olacağı, başka bir tarafın topraklarına
üç aydan fazla süren yabancıların oturma izni ikamet için veya kazanç teminini
izleyen bir amaçla girildiği taktirde, muteber pasaport ve vize talep edileceği
hükme bağlanmıştır.

Bu sebeple, 1 Aralık 1961 tarih ve 10972 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan,
Avrupa Konseyi Üyesi devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile ilgili Avrupa
anlaşması.uyarınca kimlik kartını kullanarak Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra
üç ayın dolmasına rağmen çıkış yapmayarak herhangi bir amaca istinaden yabancıların
oturma izni ikamet izni talep eden yabancıların muteber bir pasaport ibraz
etmesi ve yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izninin pasaport
bilgileri üzerinden tanzim edilmesi gerekmektedir.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret306669