OTURUM İZNİ

oturum izni hakkında her şey

Kategori Başlıkları

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışacak yabancılar

ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞACAK YABANCILAR

4817 Sayılı Kanun 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda bir değişiklik öngörmediğinden gerek devlet, gerekse özel statüdeki üniversitelerde görev yapacak öğretim görevlileri YÖK Başkanlığınca verilen çalışma izinleri ile ülkemizde çalışabileceklerdir. Buna göre ;

 
  1. Yabancı uyruklu öğretim görevlilerine Türkiye'ye gelmeden gıyabında ikamet tezkeresi düzenlenmesi mümkün değildir.
  2. Türkiye'ye gelmiş olan ve Devlet Üniversitelerinde çalışmak üzere YÖK Başkanlığından çalışma izin onayı alınan yabancılara Emniyet Müdürlüğüne müracaatları halinde Maliye Bakanlığınca sözleşmelerinin vize edilmesi işlemleri ve çalışma vizesi şartı aranmaksızın ikamet tezkeresi tanzim edilir. Özel Statüdeki üniversitelerde çalışacak olanlar ise Dış Temsilciliklerimizden çalışma vizesi alarak gelmiş olmaları gerekmektedir.
 

İLK MÜRACAAT :
İSTENEN BELGELER :

 

1- İKAMET BEYANNAMESİ : ( 1 ) Adet ( Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.)
a)Bilgisayar veya daktilo ile pasaport bilgilerine göre doldurulur.
b)Her birine birer adet fotoğraf yapıştırılır.
2-PASAPORT : ASLI
a)Dış temsilciliğimizden alınmış çalışma meşruhatlı giriş vizesi işlenmiş olmalıdır.
b)Yabancılar Türkiye'ye giriş yaptıktan 1 (Bir) ay içerisinde Yabancılar Şube Müdürlüğüne
müracaat etmeleri zorunludur.
c) Pasaport Fotokopisi
3-FOTOĞRAF : 3 ( Üç) adet (Son halini gösterir renkli )
4-GÖREV YAZISI : İlgili Valiliğe hitaben yazılmış görev sürelerini gösterir Üniversiteden alınır.
5-İŞ YERİ SÖZLEŞMESİ : Özel Statüdeki Üniversitelerdeki görevli olanlar getirecektir.
6-İKAMET TEZKERESİ BEDELİ: (Evrakların tam olarak teslim edilmesinden sonra, tezkere bedeli
Yabancılar Şube Müdürlüğüne ödenir.)
UZATMA (TEMDİT) :
İSTENEN BELGELER :
1- İKAMET BEYANNAMESİ : ( 1 ) Adet ( Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.)
a)Bilgisayar veya daktilo ile pasaport bilgilerine göre doldurulur.
b)Beyannameye bir adet fotoğraf yapıştırılır.
2-PASAPORT : ASLI
a) İkametine Altı aydan fazla ara vermiş olanlar yeniden dış temsilciliğimizden çalışma meşruhatlı
giriş vizesi alacaklardır.
b)Yabancılar Türkiye'ye giriş yaptıktan 1 (Bir) ay içerisinde Yabancılar Şube Müdürlüğüne
müracaat etmeleri zorunludur.
c) Pasaport Fotokopisi
3-GÖREV YAZISI : İlgili Valiliğe hitaben yazılmış görev sürelerini gösterir Üniversiteden alınır.
4-İŞ YERİ SÖZLEŞMESİ : Özel Statüdeki Üniversitelerdeki görevli olanlar getirecektir.
5-ÖNCEDEN ALMIŞ OLDUĞU İKAMET TEZKERESİ : Bir ikamet tezkeresi üzerinde 4 defa
uzatma işlemi yapılabilir.Bunun haricinde yapılacak temdit işlemleri için yeni ikamet tezkeresi alınır
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret306669