OTURUM İZNİ

oturum izni hakkında her şey

Kategori Başlıkları

basın mensubu olarak çalışacak yabancılar


Basın mensubu olarak çalışacak yabancılar ( sarı basın kartı sahipleri)

Basın-yayın organlarının yabancı uyruklu mensupları 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 2 maddesi uyarınca bu kanun kapsamı dışında bırakılmıştır.
Dış temsilciliklerimize vize başvurusunda bulunan ve bu vizeyi alan veya Türkiye'ye vize kolaylığından istifade ederek gelen basın mensuplarına vize türlerine bakılmaksızın basın kartlarının geçerliliği süresince ikamet tezkeresi tanzim edilir.

İSTENEN BELGELER :

 

1- İKAMET BEYANNAMESİ : ( 1 ) Adet ( Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.)
a)Bilgisayar veya daktilo ile pasaport bilgilerine göre doldurulur.
b)Her birine birer adet fotoğraf yapıştırılır.
2-PASAPORT : ASLI
a)Yabancılar Türkiye'ye giriş yaptıktan 1 (Bir) ay içerisinde Yabancılar Şube Müdürlüğüne
müracaat etmeleri zorunludur.
b) Pasaport Fotokopisi
3-FOTOĞRAF : 3 ( Üç) adet (Son halini gösterir renkli )
4-GÖREV YAZISI : İlgili Valiliğe hitaben yazılmış görev sürelerini gösterir bağlı olduğu ajanstan
5-SARI BASIN KARTI : Aslı veya onaylı fotokopisi (Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
veya Noter Tastikli)
6-İKAMET TEZKERESİ BEDELİ: (Evrakların tam olarak teslim edilmesinden sonra, tezkere bedeli
Yabancılar Şube Müdürlüğüne ödenir.)

UZATMA (TEMDİT) :
İSTENEN BELGELER :

1- İKAMET BEYANNAMESİ : ( 1 ) Adet ( Yabancılar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.)
a)Bilgisayar veya daktilo ile pasaport bilgilerine göre doldurulur.
b)Beyannameye bir adet fotoğraf yapıştırılır.
2-PASAPORT : ASLI
a) Yabancılar ikamet izin süresi bitim tarihinden onbeş gün önce veya onbeş gün sonra Yabancılar
Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.
b) Pasaport Fotokopisi
3-GÖREV YAZISI : Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce görevine devam ettiğine dair
yazı
4-ÖNCEDEN ALMIŞ OLDUĞU İKAMET TEZKERESİ : Bir ikamet tezkeresi üzerinde 4 defa
uzatma işlemi yapılabilir.Bunun haricinde yapılacak temdit işlemleri için yeni ikamet tezkeresi alınır.

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret306669